Pages

Thursday, 24 July 2014

Mavana jothe priya pranayadata


Nanna hesaru Priya. Nanna age 26yrs. Maduve aagi 2yrs aaythu. Nanna ganda Ravish
IT companynalli kelasa maadtaane. Olle sambala, olle position nalli idaare. Olle
position nalli irode ondu problem namage. Yaake andre nanna ganda yaavaaglu busy
irtaare. Weekendnalli maneyalli idrunu, laptop hidkonde irbeku. Namge yella iddu,
nemmadine irlilla.
 Ide vishyakke namma naduve aagaga jagalagalu aagtaa irutte. Nangantu 2yrsnalli sex
life teera kammi aagogide. Avvotond dina tvnalli romantic film nodi tempt aagittu.
Sanje nammavru bandmele chennagi keyskobeku anta kaadide. Avarigu mood barli anta
avara ishtavada adigene maadidde. Aadre avru bandiddu lateaagi, sustaagi. Oota
maadovaregu summanidde. Malagoke hodaaga avara chaddiyalli kayyi haaki, tunnena
hinde munde maadtaa nigurisona anta try maadta idde. Aadre avru nange sustaagide,
sumne malakko anta nanna aasege tanneeru erachidru. Naanu alutaa malagikonde.
Avvatinda nanna aasegallanna teerskolloke beralugalanna haaki, carrot, badanekaayi
use maadkoltaa iddini.
 Heege irbekaadre ondu dina madhyana Ravish call maadidru.
Ravi: hello dear....
 Naanu: heli dear...
 Ravi: en maadtaa idde darling
 nange shock aaythu, avru tumbaane kushi aadaaga darling annodu.
Naanu: en saar ivvattu darling antaa iddiraa, en samachara...?
 Ravi: haudu darling, ninge ondu good news helokke call maadiddu.
Naanu: curiosityindaa helri enadu....
 Ravi: company kade inda naanu USAge hogtaa idini...
 Nangu tumbaane kushi aaythu, yaake andre naanu jothege USAge hogbahudu anta.
Naanu: wwwooowww yaavaaga reee hogodu....
Ravi: next week wednesday kane
 Naanu: ree yeshtu dinakke
 Ravi: 3months kane
 Naanu: aase inda.... ree nannu karkond hogtiraaa taane
 Ravi: nagtaa... alla kane, company kade inda hogtaa irodu, adu 3 monthsge, hendatina
kalistaara..
 Nange tumbaa bejaar aaythu.... aadru enu maataadoke hoglilla.
Naanu: sari ree banni manege maataadonaa anta phone ittbitte.
 Raatri manege bandaaga naanu bejaar aagiddu gothaagi nanna samadhana maataad
idru. Naane hodre hogli 1st avru hogtaa idare sumne yaake addagaalu haakodu anta
sumnaade. Oota maadi malagovaaga avru "priya 3 tingala varegu obbale hegirtiyaa"
anta kelidru. Aagale nangu adara bagge yochane aagiddu. Nangu aaga en maadodu anta
gotaaglilla. En maadodu, yaara jothe irodu anta yochaneyalle malagi bitvi. So next day
naane nanna gandanige helide... "neevu barovaregu naanu nimma tande hatrane irtini,
hegu avarigu tumbaa kelsa irutte, atleast naanidre avarige swalpanaadru help aagutte"
ande. Adakke Ravi tumbaa kushi patru... Haagene avara tandege phone maadi helidru.
Ondu vaara aadmele, nanna ganda USAge hortu hodru. Naanu nanna maavana manege
hode.
 Nanna maava modalu militarynalli iddoru. Avru family problem bantu anta kelasakke
resign maadi, ooralle settle aagbitru. Avaranna nodoke eegalu olle body maintain
maadidaare. Namma athe 5yrs hindene teerikondidru. Eega maava ooralli jameenu
nodkoltaa idaare. Avru eegalu kooda jameenunalli kelsa maadutaare.
 Naanu maavana manege bandu ilide. Naanu manege bandaaga belagge 8 gante aagittu.
Maava morning jogging mugisi bandu paper oddutaa idru. Naanu bandiddu nodi....
 Maava: yen magale hegidiya...
 Naanu: chennagi iddini maava
 Maava: ravi hogi talupidaana....
 Naanu: innu illa maava ivvattu raatrige taluputaare.
 Maava: sari neenu hogu magale, hogi fresh aagu, naanu coffee tartini anta avaru adige
mane kade hodru.
 Avaru hogtaa iddaga avarannu nodtaa idde. Tshirtu matte chaddiyalli iddru. Avara
dappa todegalu eddu kaanistaa ide. Hinde inda avara tikagalu chennagi kaanutittu.
Avarannu nodi ondu kshana nanna usiru hididante aaythu. Sari naanu hogi seere bichi
nighty haakondu, hogi mukha tolkondu bande. Ashtaralli maava coffee maadkond
tagond bandru.
 Maava: tagomma coffee kudi anta coffee kotru
 Naanu: coffee iskoltaa... yen maava adige neeve maadkoltaa iddira...
 Maava: coffee kuditaa.... innenu maadodu, naane maadkoltini, kelvond sarti aa shanti
tandu kodtaale.
Naanu coffee kuditaa maavana nodtaa idde.... "aahhaa enta fit body ee vayasallu" anta
anisittu.
 Ashtaralli maava nanna nodtaa... "hogu magale rest tago. Prayana maadi sustaagirutte"
andru. Naanu "parvaagilla bidi maava" ande. Adakke "raatriyallaa bussninalli aayaasa
aagirutte. Hogi malagiko" andru. Hegu nangu nidde maadbeku anstittu. Sari anta hogi
malagide. Naanu eddaga 11.30am aagittu. Eddu aache bande. Haalnalli maava eno
pustaka odutaa idru.
 Naanu hatra hogi, "en maava holakke hoglilvaa neevu" ande.
Maava: "hogbekittu, aadre neenu nidde maadtaa idde. Chilka haakoloke en maadodu
anta ille koote. Neenu beda beda antidde, naanu eshtu ebbisidru eddolle illa neenu"
andru.
Naanu: "haudaa maava, ashtu nidde maadidnaa naanu" anta aascharyadinda kelde.
Maava: "sari naanu hogi bartini, neenu hushaaru magale" andru
 Naanu: "sari maava, hogbanni... madhyana ootakke banni maava, adige maadirtini"
ande.
Adakke maava nagutaa nanna nodi, hodru. Nange yaake antane gotaaglilla. Sari kelsa
maadona anta adige manege hode. Alli maava adige maadittu hogidare. Aaga artha
aaythu avaru yaake nakkiddu anta. So adige maneyalli enu kelsa irlillaaa. Sari batte
aadru hogiyonaa anta maavana roomige hode. Maavana room chikkadaagi,
chokkadaagittu. Hangernalli avara batte idvu... hogiyonaa anta tegede. Adarallli avara
shirtu pant matte kacha ittu. Naanu kaachana tegedu nodide. Adaralli ondu kade vadde
aagittu. Naanu mutti nodide. Adu avara rasa!!!
 Nange mayalla jum antu. Kutuhala hecchagi, matte muttide. Adu gatti gonne thara ittu.
Nange tullu vadde aago haage aaythu. Naanu adanna moogina hatra tandu mooside.
Hhhmmm sakkataagi ittu smellu. Haage avara tunne hegirabahudu anta nenasikonde.
Hhhmmmm haage kachana mukhakke hidide naachike inda. Nanna kayyi nanage
gottilade nanna nighty ettittu. Haage olage hogi nanna tullu ujjutaa ittu... Naanu haage
avara bedmele malagi, nightyna ethi, beralugalinda tullige fingering maadikonde.
Haage maadi leak maadikonde. Hhhmmmm eno ond thara kushi aaythu. Haage swalpa
hottu malagide. Nantara eddu, haasige sari maadona anta ella ethi sari maadtaa iddaga
avara dimbu kelage condom packet sigtu. Adaralli ondu condom maatra kaali aagittu.
Adannu nodi nange artha aaythu, maava eshtu rasika anta. Eegalu bere hennanna
keytaare anta tilitu. Naanu aagale plan maadide, ivvattu raatrige avara tunnena nanna
tullige haakikolbeku anta.
 Naanu begane batte yella ogedu haaki, mane kelasa maadi, oota maadi kaayutaa idde...
Nange time yaako mundakke hogtaane illa anustittu. Haagu heegu sanje aaythu, naanu
adige maadi, kaayutaa idde. Maava raatri 7gantege bandru. Maava bandavre nanna
nodi..
 Maava: en magale sumne kootidiyaaa... TV nododu taane...
 Naanu: illa maava eega taane adige maadi bandu koote, adakke haakilla. Neevu yaake
ishtottu maadidri...
 Maava: kelasada mele pakkada oorige hogidde, haage late aaythu barodu.
Naanu: sari maava neevu hogi kayyi kaalu tolkond banni, oota maadivirante...
 Maava: neenu maadida magale..
 Naanu: illa maava maadbeku ashte...
 Maava: sari baa ottige oota maadona, kayyi kaalu tolkond bartini anta bathroomge
hodru.
 Naanu hogi towel tagond bandu bathroom hatra ninte. Maava tolkondu bandu nanna
nodi smile maadta towel tagondru. Naanu smile maadide.
 Maava: sari neenu badisu, naanu batte change maadkond bartini anta roomge hodru.
Naanu adige manege hogi oota tagondu hall roomige bandu itte. Ashraralli maavanu
bandru. Maavana nodi nange shock aaythu. Maava baniyan matte barmudaa chaddiyalli
bandru. Ondu kshana haage nodtaa nintbitte.
Maava: baa magale, neenu kootko andaagle echara aadaddu.
 Naanu: haa maava neeru tartini anta adigemanege hode.
Maavana nenskondu nange mayalla bisi aaythu. Naanu nanna nightya melina 2 button
bichide. Haage nanna bra matte kachanu bichi adigemaneyalle ittu, neeru tagond bande.
Maava kelage kootidru.
Naanu: tagoli maava neeru anta baggi kotte.
Aaga nanna molegalu avara kannige bittu. Maava haage nodi sumne aadru. Aadre avara
chaddiyalli tunne dappa aagtaa ittu. Nantara naanu avara eduru koote. Kootukondu
badisuvaaga matte matte avarige nanna molegalanna toriside. Avara tunne dappa aagi
nigurittu. Naanu oota badisu kottu, naanu badisi konde. Oota maaduvaaga maavana
kannugalu nanna molegalanna guraayisuttidavu. Naanu kooda avara chaddiyalli iro
tunnena guraayisidde. Haage mounavaagi oota mugusidevu. Nantara naanu nanna tatte
etho nepadalli avara kade tika tirugisi, baggi tatte etto haage maadi, nanna tikada sizena
maavanige toriside. Aaga maavanige oota gantalalli sikkikondu kemmidaru.
Naanu: maava enaaythu... nidhanavaagi maadi, neeru kudiri anta neeru kotte
 Maava neeru kudidu nanna nodi smile kotru.
Naanu: smile kottu, innu bekaaa maava anta double meaningnalli kelide.
 Maava: enu andru
 Naanu: oota maava anta nagutaa kelide
 Maava: nanna nodi, saaku magale andru.
Naanu avara chaddina nodi, paatregalanna ethukondu adigemanege hode. Hogovaaga
nanna sonta balukisikondu hode. Adigemanege hogovaaga tirugi maavana nodide.
Maava nanne nodtaa idru. Naanu mavana tattenu tagondu, yella toledu bande. Maava
TV nodtaa idru. Naanu maavana hatra hode.
 Maava: baa magale TV nodu andru
 Naanu: haan maava anta avara pakkadalli koote.
Maava TV nodtaa idru, naanu avara todegalanna nodtaa idde.
Naanu: maava neevu hege obbare irtira illi ande
 Maava: abyaasa aagide magale. Ishtakku naanu obbane yelli irtini. Jothegara jothe alli
illi timepaas maadkond irtini. Kelvond sarti assume Shanti bartaale, avala jothe adu idu
anta maatadtaa irtini
 Naanu: Shanti andre yaaru maava
 Maava: totada kelasakke bartaale. Paapa avalige ganda illa, maneyalli bejaar aadaaga
bandu hogtaale. Aagaaga adigenu avale tandu kodtaale.
 Naanu: oh haaga anta naanu maavana nodide.
Maavanige eno ond thara naachike aaythu ansutte. Sumne TV nodtaa idru.
Naanu: matte ivvattu barle illa avalu ande.
 Maava: nanna nodi, eno kelsa irbeku ansutte...
 Naanu: hogli bidi ivvattu naanu iddini ande
 Maava nanna aashcharyadinda nodidru. Naanu maavana kannalli kannittu nodide.
Maava sumnene idru.
Naanu: enakke hogidri maava pakkada oorige, en kelsa ande
 Maava: alli panchaythi memberna nodbekittu, hogidde, kaadu kaadu saakaaythu, nintu
nintu kaalella novu bantu andru.
 Ide sikkid chance anta...
 Naanu: haudaa maava, tumbaa novaagtaa iddiya ande
 Maava: haa magale andru
 Naanu: haagaadre mulaam hachi maalish maadlaa ande
 Maava: ond kshana still aagi, beda magale, ashtondu yenu illa andru
 Naanu: parvagilla bidi maava, nimma seve maado bhagya sigutte namge, irri mulaam
tagond bartini ande.
 Maava nannane nodtaa idru.
Naanu: maava mulaam yellitidiraa...
 Maava: alle cupboardaalli ide andru
 Naanu mulaam tagond maavana hatra bande. Maava sofadalli kootidru. Naanu kelage
koote.
Maava: sankocha dinda... beda magale, yaake sumne ninge kashta andru
 Naanu: maavana mukha nodi, yaake maava, naanu nimma magala thara taane, nange
yaake kashta aagutte. Neevu ee vayasalli heege mayyi kayyi novige neglect maadbaardu
anta maavana kaalu ethi, nanna madachida mandi mele itkonde.
 Maava enu maataadade sumne aadru.
 Naanu kelage kootidini, nanna molegalu maavana kannige neravaagi kaanistaa ide. Itta
nanna mandi melakke madchiridrinda nanna nighty swalpa mele saridu, nanna
monakaalu kaanistaa ide.
 Naanu mulaam tegedu maavana paadagalige hachi mellage massage maadtaa idde.
Maava nanne nodtaa idru.
Naanu: illa maava novu anta kaalu massage maadtaa ide.
 Maavanige tempt aagi..
 Maava: haan magale, kaalella novu andru
 Naanu maavana kade nodi smile kotte. Maava nanna nungo haage nodta idru. Nange
mayalla bisi aagtaa ittu.
Naanu: sari maava anta mele massage maadoke shuru maadide.
Naanu: maava...
 Maava: en magale...
 Naanu: neevu nimma maganige swalpa exercise helkododu taane
 Maava: yaake magale
 Naanu: nodi neevu ee vayasallu hege bodyna eshtu chennagi maintain maadidiraa ande
 Maava: kushiyaagi... haudaa magale, ashtu chennagi idiya nanna body...
 Naanu: haudu maava, eegalu nimmanna noddoru, nimge innu 35 varsha andkoltaare
anta maavana nodtaa massage maadtaa idde.
Maava: nanna nodtaa, haudaa, ashtu young aagi kaanistinaaa naanu anta haage kaalanna
alladisi, nanna mandimele idda kaalanna nanna molege touch maadidru.
Nange shock aaythu, maavaana nodide, maava nanna nodi smile kotru.
 Naanu: maavananne nodta, hoon maava neevu eegalu rasikare.... anta mandi mele
massage maadtaa idde.
 Maava: naanu rasikana, yenu heltidiyaa neenu andru
 Naanu: matte neevu rasikaru alvaa anta chaddina nodide.
Maava: yenu haage nodta idiya magale
 Naanu: yenu illa bidi, nimma chaddina belagge ogedu haakide, adaralli kale aagittu
anta nanna kayyina avara chaddiya tootu olage nanna kayyi bitte.
 Maava: yaava chaddi magale anta gabari inda kelidru.
 Naanu kayyina chaddi olage toorisi, avara toradu hididukonde
 Aaga maava nanna kayyina chaddi mele hidkondru. Haage hidkondu, nanna nodtaa
aaahhhhh andru...
 Naanu: yaak maava enaaythu anta smile kotte
 Maava nanna nodtaa, kayyi tegedu, ninna massage chennagide magale andru
Naanu: bari massage maatrana maava anta tunne hidkonde.
 Maava: neenu kooda chennagidiyaa magale anta nanna nodidru.
Naanu: nimma Shantigintanu chennagi idinaa maava anta tunnena adiside.
 Maava: shock aagi, ninge yaaru helidru andru
 Naanu: nimma thale dimbu kelage iro condom heltu maava anta hatra hogi, eradu
kayyina, chaddiya eradu tutige haaki tunne hodkondu aadistaa idde.
Maava: naachkoltaa, adannella nodidaaytha andru.
Naanu eddu ninte. Aaga maava nanna hatra bandu, nanna molena hidkondru.
 Naanu: aaahhhhaaaa hhhmmm hhhmmmm... ande
 Maava nanna avara mele koorisikondru. Nanna tikkakke avara tunne ottutaa ide.
 Naanu: bidi maava, en maadtaa iddira neevu ande
 Maava nanna molena hisukutaa... "magale, ninna mayyi bisina kammi maadtaa idini"
andru.
Naanu: hhhhhmmmm neevu tumbaa rasikaru maava, swalpa irri anta eddu nanna
nightyna melakke ethi toriside.
 Aaga maava nanna tika hididu, nanna hatra yeledu, tullige baayi haakidru.
Naanu aaaahhhhhhh. ....aaaammmmaaaa. .....hhhhmmmm maaaaavvvvvaaaaaa. ..
 Maava nanna tullige naalige inda keytaa idru. Haage keydu keydu nanna tullu nekkutaa
idru.
 Naanu avara thalena tulige adumi adumi, nekkoke sahakariside. Aamele maava nanna
ethukondu, bedroomge bandru. Alli haasige mele nanna haaki, nanna nighty tegedru.
Naanu avara baniyan matte chaddi matte kacha tegede. Haage tegedu avara dappa tunne
hidkondu baayi olage haakikondu cheepide. Hhhhmmmm sakkataagide maavana
tunne...
 Naanu: maava nimma magana tunne ginta nimma tunnene dappa anta cheeptaa idde.
Maava: aaahhhhh anta nanna thalena hinde munde aadistaa idru. Naanu haagene avara
thoradanna naalige inda nekki nekki vadde maadide. Maava nanna yeledu pakkakke
malagisi, nanna baayige kissssssssss maadidru. Nanna tutigalanna kachutaa, avara
naaligena nanna baayi olage haaki, nanna yenjalu heerutaa idru. Haage sumaaru hottu
kiss maadi, matte nanna molena baayige haaki cheepidru. Nange tumbaa tempt aagtaa
ittu.... nanna tullu vadde aagtaa ittu.
 Maavana naalige nanna mole tottanna yeledu yeledu cheeptaa idre nange swargada
baagilali iro haage anistu. Haage maava nanna mole cheepi cheepi nanna hottemele
bandu, hotte yella nekkutaa nanna tullu hatra hodru. Aaahhhhaaaa avara bisi usiru
nanna tullige taagutaa idre eno kachakuli aagi naanu kaalugalanna aakade eekade
aadiside. Maava nanna todeyanna kayigalinda hididu, nanna nodtaa haage tullu mele
mukha ittu, naaligena tullu olage toorisi keytaa idru. Aahhhaa hhhmmmm en sukha. ..
en sukha. .. nangantu aagle leak aagoythu.
 Nanna rasanella chennagi nekki nekki tullanna vadde maadidru. Naanu haage maavana
mele yeledukonde. Aaga...
 Naanu: aaahhh maava, nimma naalige aata saaku, nimma saamanigu swalpa kelsa kodi
ande
 Maava: magale, naalige aata swalpa hotte, nanna saamanu aata aadoke shuru maadidre
neenu raatriyallaa nidde maado haage illa andru
 Naanu: maavana benna mele inda tikada mele kayyi ittu adumutaa. .. oh ashtu shakti
idiyaa nimma aa saamanige ande.
 Maava: nanna kayige muttu ittu, nanna kayyige avara tunne kottu. . Tago shuru maadi
nodu, ninge gotaagutte andru
 Naanu avara tunnena tullu mele itkondu maavana tika otti, shuru maadi anta thale
aadiside. Maava mellage nanna mele bhara bidutaa haage tunne ottidru. Avara tunne
swalpa maatra hogi, madyadalli sikkikondu nintitu. Maava nanna mukha nodi nakkidru.
Naanu: yaake nagtaa iddiraa anta kelde.
 Maava: ninge novu tadkolo shakti iddiyaa andru
 Naanu: nimge eshtu shakti iddiyo ashtu shakti nangu ide bidi maava. .. neevu
dhairyavaagi maadi ande.
Ashtu heltiddage maava joraagi tunne ottidru. Nange ondu kshana prapancha maretu
hoytu. Next kshana naanu eddu oodihogo haage aaythu. Nanna maavana tunne ashtu
dappa ittu. Sikkapatte novaagi... aaammmmaaa. .. anta kiruchide.. Aadre maava nanna
bidle illa, tunne olage haaki sonta hinde munde maadtaane idru. Nange swalpa hottu
novaadru, aamele novu kadime aagi, eno sukha anistu. Maava joraagi tunnena
guddutaa iddru. Nange swargadalli telaadtaa iddini anustu. Maava nanna kaalugalanna
avara bhujada mele ittu chennagi keytaa idru... hhhhhmmmm maavaaa nimma maga
kooda ishtu chennagi keyle illa. .. neevu eshtu chennagi keytaa iddiraa
maaavvvvaaaaaaa.
Maava keyyodralle busy idru. Nange tadkoloke aagade leak maadkonde. Aadre maava
innu maadtaane idru. Avara hodeta nange sustu maadi bidtu. Naanu saaku andru bidade
maadi maadi sumaaru 30mins maadi nanna mele magalikondru. Naanu maavana tabbi
hididu kiss maadi. .
 Naanu: maava leak maadidaaytha ande.
Maava: nanna nodi, innu illa, baatraa ide, aache tegilaa andru
 Naanu: beda maava, haage olage maadi, nimma bisi rasa nanna tullu olage hogodanna
naanu enjoy maadbeku ande.
Maava enu maataadade idru, haage avara tunne alaadisidru. Aaga nanna tullu olage eno
spray maadidaage aaythu. Tunne inda rasa force aagi nanna tullu olage chimmitide.
Nange kushi aagi haage maavana gattiyaagi hididu, naanu kooda matte leak
maadikonde. Nanna tullu fullu bisi aagittu. Maavana tunne haage tullali ittu. Maavana
rasa hechaagi, tullinda aache baatraa ittu. Haage nanna tikada tootu mele yella haridu
haasige mele chellitu. Naanu haage malagide. Maava nanna pakkadalli bandu nanna
mele yeledukondu..
 Maava: magale ninna keydu olle maja bantu magale andru
 Naanu: nangu ashte maava nimma tunne inda sakkath maja bantu ande
 Maava: magale nanna maga maadolvaaa ninge anta kelidru.
 Naanu: maavana tunne hididu, ishtu dappanu illa, maadoke avarige timu ilvalla maava
ande.
Haage maataadtaa maataadtaa yaavaga nidde banto gotte aaglilla.
 Echara aadaaga nanna tullu olage eno aadisida haage aagtaa ittu. Kanbittu nodidre
maava pakkadalli idru. Avara kayyi nanna tullu olage haaki aadistaa idru. Naanu avara
kade tirugi...
 Naanu: en maava nidde barlilvaa ande
 Maava: pakkadalli inta sundari idre nidde yelli barutte magale anta nanna hatra bandu
nanna molenaa baayige haaki cheepoke shuru maadidru. Naanu avara tunne hididu
hinde munde maadi niguriside. Maava nanna yeledu mele malagisikondru. Naanu avara
tunnena hididu nanna tullige toorisikondu avara mele kootu mele kelage maadutaa
idde. Maava nanna molegalanna hididukondu adumutaa idru... Maava kekaginda nanna
tullige hodeyutaa idre naanu mele haari haari avara tunnege appalistaa idde. Haage
sumaaru hottu maadi naanu leak maadikonde. Nanna rasa yella maavana tunne mele
haridu avara thoradu mele yella vadde aagi antutaa ittu. Matte naanu sustaagi kelage
bande, maava nanna mele bandu nanna kaalu agalisi tunne haaki keyyoke shuru
maadidru.. sumaaru hottu keydu nanna tullalli leak maadidru. Naanu avaranna tabbi
muddadi nanna mele malagisikonde.
 Echara aadaaga belagge 7.30 aagittu. Maava joggingge hogiralilla. Aache jadi male
bere. Maava kaalu agalisi malagidru, avara dappa tunne busuguttutaa ittu. Adannu nodi
nange aase aagi baayige haaki cheepoke shuru maadide. Maava aaga echara aadru.
 Naanu: good morning maava
 Maava: kannu ujjutaa... belagge belagge en maadidiyaa magale
 Naanu: tunne cheeptaa... tunne namaskaara maava
Maava: matte naanu andru..
 Naanu eddu nanna tullanna avara baayige ittu matte avara tunnena nanna baayige haaki
cheeptaa idde... haage sumaaru hottu maadi leak maadkond obbara rasa innobru kudidu
namma dinachari shuru maadkondvi.
 Heege naanu maavana maneyalli iddashtu dina, maava naanu hosadaagi maduve aada
ganda hendati haage idvi...

No comments:

Post a Comment